Guru Bertugas Mingguan

MINGGU 3

15  - 19 Jan 2017

    

US Tarmizi & SIR Hazri

MTAQ fb & twitter

Peperiksaan 2017

Ujian Mac 12 - 16 
P'tngahan Tahun 7/5 - 25/5
Akhir Tahun 2/11 - 16/12
   
STTQ - - -
SMTQ 23/10 - 1/11
STAM 23/10 - 1/11
SPM 6/11 - 4/12
   
Trial SMTQ  -
Trial STAM  -
Trial SPM  - 

Sukatan Al-Quran Mingguan

MINGGU

3

TARIKH

15 - 19 Jan

Ting. 1

Assajdah

Ting. 2

116

Ting. 3

276

Ting. 4

436

You are here: Home