Guru Bertugas Mingguan

MINGGU 43

30 Nov - 6 Dis 2014

   

CG Azman & US Zamri

MINGGU 44

7 Dis - 13 Dis 2014

   

Us Kamaruddin & CG Zaki

MTAQ fb & twitter

Peperiksaan 2014

Ujian Mac 16/3 - 20/3
P'tngahan Tahun 4/5 - 26/5
Akhir Tahun 25/11 - 11/12
   
STTQ 23/4 - 30/4
SMTQ 13/10 - 21/10
SPM 3/11 - 27/11
   
Trial SMTQ 11/8 - 20/8
Trial SPM 12/8 - 28/8 

Sukatan Al-Quran Mingguan

MINGGU

-

TARIKH

-

Ting. 1

101

Ting. 2

261

Ting. 3

421

Ting. 4

581

You are here: Home